KG Hammar - Ett bokträd utmanar

4:30 min
– Men jag tror ändå att det är viktigt att vi övar våra ögon att se bortom nytta och användbarhet.

KG Hammar är teolog från Lund som tidigare varit ärkebiskop i Svenska kyrkan och gästprofessor vid Lunds universitet.