شمار ناجیز محکومیت اجبار به ازدواج، بی تحرکی کودکان و نوجوانان، خواست ممنوعیت تظاهرات نازیستی،هپاتیت آ و خرما، آزار زنان

2:24 min
خلاصه خبرهای بخش فارسی و دری رادیو سوئد را اینجا بشنوید.