Filosofen Åsa Wikforss ny ledamot i fulltaligt Svenska Akademien och norska filmen "Amundsen" skärskådar nationalhjälten.

Här finns inget ljud
Med Viveca Bladh.