Alice Petrén om Europas stora fråga - migration

30 min
Migration - kanske den största frågan i det stundande EU-valet. Ledare som Ungerns Orban och Italiens Salvini sätter migrationspolitiken först. Är den också viktigast för Europas väljare?

Stats- och regeringscheferna har hållit toppmöten gång efter gång utan att kunna enas om en gemensam asylpolitik i Europa. Länderna står långt ifrån varandra och ingen vill dela den andres börda.
Synen på migration – om den är bra, dålig eller bara något som händer – är helt olika mellan oss invånare i Europa. Hur mycket fakta har vi egentligen för våra åsikter?
Och ni vet kanske inte hur lätt det är att ta sig in i Europa bara man har pengar - själv var jag överraskad när jag insåg vidden av detta hål i Europas mur . Om allt detta i dagens Radiokorrespondenterna.
Jag, Alice Petrén. sitter här med en av Sveriges skickligaste EU-analytiker Ylva Elvis Nilsson, som ska hjälpa mig att sätta in de här frågorna i ett EU-vals perspektiv.