Klartext - nyheter på ett enklare sätt

Här finns inget ljud
I Stockholm tvingas en autistisk kvinna att flyttas mot sin vilja. En annan nyhet är att Fredrick Federley, som vill bli EU-parlamentariker för centerpartiet, vill att EU-länderna ger funktionsnedsatta vissa allmänna rättigheter.

I programmet hör du också en intervju med Peder Blohm Bokenhielm. Han är en av dem som grundade Facebook-gruppen Bensinuppropet 2.0, som har över en halv miljon medlemmar.