حزب دموکرات مسیحی خواهان محدودیت نفوذ اتحادیه اروپا است،کاهش بیکاری، ایجاد چهار واحد جدید در ارتش و گزارشی در مورد زنان افغانستان

2:35 min
خلاصه اخبار روز را از بخش فارسی|دری رادیوی سویدن از اینجا بشنوید.