حزب مودرات و اخراج سارقین، جلسه ایجاد دادگاه جنگجویان داعش در سویدن، زندگی زلاتن ابراهیمویچ فلم می‌شود

2:45 min
خلاصه خبرها از بخش فارسی|دری رادیوی سویدن را در اینجا بشنوید