Vilket djur frågar Jonas efter?

6:14 min
Jonas frågar efter ett djur, vilket kan det vara? Lyssna på ledtrådar och gissa ni med!