Tvivel - Pake Hall

7:23 min
Veckans morgonandakter tar avstamp i de fem världsreligionerna och har "tvivel" som tema. I dag med Pake Hall från Göteborg som utgår från sin buddistiska tro.

Har du någonsin tvivlat? Tvivlat på att något är sant, på att något är möjligt eller på att det goda finns. Pake Hall blev buddist en gång i en längtan efter att göra gott, att motverka den smärta som livets mörka sidor gav upphov till.

Från min horisont så är ett av svaren att insikt och klarhet inte stänger av de känslor som uppstår i mötet med lidande. Även om jag förstår världen på ett annat sätt idag så känner jag fortfarande. Min tillit till mänskligheten har både ökat och minskat med åren. Min tillit till att vi har en oerhörd potential till att göra gott och skapa förändring har växt.

Med åren visade det sig att buddismens ord om att vi kan befria oss från lidande inte betyder att lidandet på jorden försvinner avsett hur mycket vi än anstränger oss. Det innebär inte heller att vi våra ansträngningar är fel eller att vi inte duger.

Även om världens beständighet är en illusion, att allt är i ständig förändring, så tar det inte bort smärtan av att förlora en vän till sjukdom eller åldrande och död, eller av att se andra lida. Däremot så har insikterna från meditationen gjort att jag tar den där smärtan lite mindre personligt idag, det är bara smärta, bara sorg.

Text

Zenmunken Ryokan
Avatamsakasutran

Musik

By Your Side av och med Ane Brun

Musik som spelats i avsnittet

  • 05.51
    Ane Brun - By Your Side
    Album: Leave Me Breathless
    Kompositör: Sade Adu, Paul S Denman, Andrew Hale, Stuart Matthewman
    Bolag: BALLOON RANGER RECORDINGS