Sommarhem för barn sökes 1937

4:42 min
Många storstadsbarn fick under 1900-talets första hälft tillbringa sina somrar i olika feriehem på landsbygden. År 1937 vädjade Sven Jerring i radion om att fler människor ska öppna sina hem.