Bönen - en plats där hjärtan möts

9:30 min
I Carlskyrkan i Umeå firas en gudstjänst som i ord och ton går i bönens tecken. Predikan av prästen Mats Bohman, sång och musik av barn- och vuxenkör och kyrkans musiker.

Lyssna på eller ladda ner predikan med Mats Bohman separat.

I Carlskyrkan i Umeå går socialt engagemang hand i hand med ett fokus på bön. I gudstjänsten på bönsöndagen pratar prästen Mats Bohman om bönen som ett möte med Gud och som en plats för omsorg om andra människor.

Det första jag lyfter fram ur Jesus bön, Vår Fader, är ordet Du, med ett fokus på Gud, hans vilja. Det andra ordet jag vill lyfta fram är ordet Oss. ”Ge oss det bröd vi behöver, förlåt oss våra skulder, utsätt oss inte för prövning.”  Jesus vill att den som ber också tänker på andra, inte bara sig själv.

I gudstjänsten hörs böner med inspiration från Etiopien och Tanzania. Barnkören Join Us och Carlskyrkans radiokör medverkar

Texter

Jeremia 29:11-14
Lukasevangeliet 11:1-13

Musik

Tack för en ny dag, Gud (E Rydin)
Jesus, vem är som du (M Gustin Bergström)
Du som vill att jag ska finnas (M Melin, A Cederberg-Orreteg)
Be så ska ni få (E Rydin)
Gud du som älskar stora och små (E Rydin, A Rydin)
Heliga fader, kom och var oss nära (Sv Ps 20)
Här är jag, sänd mig (I Möller)
Trosbekännelsen (E Rydin)
Stensången (E Rydin)
Möt mig nu som den jag är (Sv Ps 767)
Din trofasthet (J Gniste, D A Östby, V Jarandsen)
Halleluja, sjung om Jesus (Sv Ps 15)

Medverkande

Mats Bohman, predikan och bön
Elisabeth Berhe, inledning, textläsning och Barnens minuter
Rebecka Winroth, bön
Leticia Amaral, textläsning
Yonas Welderufael, förbön
Join Us, sång
Carlskyrkans radiokör, sång
Emma Berglund, solosång
Anette Olsson, körledning och solosång
Christina Bohman, körledning, piano och orgel
Elsa Rydin, körledning och piano
Håkan Åkersten, bas
Mikael Holmlund, trummor