کمبود خدمات کاریابی، خواست کاهش یارانه های کشاورزی اتحادیه اروپا، تعقیب جزایی نامزد انتخاباتی به دلیل مزاحمت جنسی

2:12 min
خلاصه خبرهای بخش فارسی|دری رادیوی سویدن را اینجا بشنوید.