تشدید مجازات جرم بر ضد سیاستمداران، کوتاه شدن زمان انتظار برای پناهجویان سوری، آب و هوا از مهم‌ترین موضوعات انتخابات

2:14 min
خلاصه خبرهای بخش فارسی|دری رادیو سوئد را اینجا بشنوید