Skolministeriet: När åldersblandat var på modet

Här finns inget ljud
Vad låg bakom att det blev så populärt med åldersblandade klasser under 80- och 90-talet?

Läraren Kurt Rosenlund har arbetat på Södermalmsskolan i Stockholm i över fyrtio år. Han var med när skolan 1980 införde åldersblandade klasser, som en av de första i landet. Intresset från andra skolor och huvudmän var stort och Kurt och hans kollegor fick ta emot många studiebesök genom åren.

Trenden att organisera sina elever i ett-treor och fyr-sexor höll i sig i drygt två decennier. Vid millennieskiftet gick 4 av 10 svenska tredjeklassare i en åldersblandad klass, enligt forskaren Monika Vinterek. Nu ser det inte ut så längre. Vad var det som hände?

Ett program av Joanna Korbutiak.

Lyssna på programmet på urplay.se