انتخابات پارلمان اتحادیه اروپا، شرکت بی سابقه در این انتخابات، مجازات زندان برای یک زن سوئدی به جرم همکاری با داعش

2:12 min
خلاصه خبرهای بخش فترسی|دری رادیو سوئد را در اینجا بشنوید