Same same men olika (P1)

Här finns inget ljud
Nils-Jovnna går i sexan i sameskolan i Kiruna. Han och många andra unga samer känner att de har ett ansvar att föra samiskan vidare. Hur är det att veta att ens kultur kan försvinna? UR.

Lyssna på Same same men olika på UR Play

Lyssna på Same same men olika på UR Skola

Nils-Jovnna är 12 år och renskötare. Han går i sexan i sameskolan i Kiruna där man talar både samiska och svenska. Han vet att det hänger på honom och andra unga samer att föra samiskan vidare. Alla barn har rätt till sitt ursprung och sitt språk men hur är det att veta om att kulturen man kommer från är hotad och kan försvinna?

Reporter: Helen Ardelius