Musikers dåliga hälsa och recensioner av två amerikanska romaner: Paul Beattys Svikaren och Chris Kraus Summer of hate

10 min
Nyhetssändning från kulturredaktionen P1, med reportage, nyheter och recensioner.