Platsens själ – vilken roll spelar platsen för konsten och konstnären?

31 min
I antikens tankevärld sågs även platser som besjälade, man talade om genius loci - platsens själ. Vilken betydelse har platsen för vår tids konstnärer och författare?

Nästan all konst och litteratur förhåller sig till platser som finns i verkligheten utanför. Men hur väljer man en plats för en berättelse eller en bild?

Frilansjournalisten Lars Hermansson har träffat konstnärerna Gunnel Wåhlstrand och Meriç Algün; författaren Andrzej Tichý och arkitekturkritikern Julia Svensson för att försöka närma sig platserna där konsten utspelar sig.