حزب سنتر خواهان کاهش مالیات در بخشی از کشور شد؛ دادگاه شش تن به اتهام استفاده جنسی از کودکان؛ جام جهانی فوتبال و چند گزارشی از المه‌دالن

2:09 min
خلاصه اخبار روز را از اینجا بشنوید.