Världsarvets välsignelse och börda och Carl Larssons största nederlag

45 min
Att bevara ett världsarv kan vara en tung börda för en mindre kommun, därför borde staten ta ett större ansvar menar Riksantikvarieämbetet. Och Carl Larsson-året fortsätter, idag om refuseringen av monumentalmålningen Midvinterblot.

Världsarv - en välsignelse eller börda? För mindre kommuner kan en världsarvsutnämning å ena sidan innebära bevarande av kulturvärden, men å andra sidan stora kostnader för att underhålla och tillgängliggöra platsen. Riksantikvarieämbetet menar i en ny utredning att staten bör ta ett större ansvar för världsarven i Sverige. Reportage från världsarvet Struves meridianbåge och Övertorneå kommun.

Det är i år hundra år sedan konstnären Carl Larsson dog. I en serie reportage belyser P1 Kultur olika sidor av den folkkäre konstnären. Idag om monumentalmålningen Midvinterblot - monumentalverket som målades för att pryda Nationalmuseum men som refuserades och hamnade på en vind och höll på att ta knäcken på konstnären.

I OBS essä-serie om möten berättar mikrobiologen Farshid Jalalvand om det lyckosamma mötet mellan bakterie och en arké för två miljarder år sedan - upphov som gav upphov till livet så som vi känner det.

Programledare: Saman Bakhtiari
Producent: Eskil Krogh Larsson