Om turism - teveserier, terror och tjurfäktning

29 min
Turismen brukar beskrivas som världens största industri, men vad som lockar turisterna mest skiftar över tid.

I dagens Radiokorrespondenterna ska vi besöka Nordirland som nyligen blivit ett turistland, Sri Lanka vars turistnäring återhämtar sig efter terrordåd tidigare i år, Beiruts enda offentliga strand och tjurfäktningarnas Granada.