Forskning om pizza och vombatbajs får pris

2:00 min

Orkanen Dorian har orsakat stora skador på Bahamas, Ig-Nobelpris har delats ut till annorlunda forskning och råttor leker kurragömma med människor.