Är du go eller? Göteborgska eller?

30 min

Säger göteborgare "eller" oftare än andra? Henrik Rosenkvist berättar om det västsvenska hopkok av dialekter som idag kallas göteborgska. Och så visar sig Göteborgsvitsen ha ett överraskande arv.

Veckans språkfrågor

Förutom ordet bamba för matsal, vilka ord och uttryck är typiska för göteborgskan?

Var kommer fraserna "Är du go eller?" och "Hallå eller!" från?

I Göteborgstrakten används kraj eller krajja i betydelsen sönder eller att något går sönder, men används orden även på andra ställen i landet?

Knävelhänt betyder fumlig, men hur spritt är det?

Varför finns det en koppling mellan göteborgskan och ordvitsar?

Språkvetare Henrik Rosenkvist, professor i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Programledare Emmy Rasper.

Musik som spelats i avsnittet

  • 14.18
    Clarence Reed - Fluttering
    Album: Thimble of Happiness
    Bolag: Epidemic Sound