Vetenskapskriget

41 min
Det finns en gammal och ständigt uppblossande konflikt mellan å ena sidan naturvetenskap och å andra sidan kulturvetenskaperna - humaniora och samhällsvetenskap. Den brittiske forskaren CP Snow talade för ett halvsekel sedan om den här motsättningen som en klyfta mellan två olika kulturer, en klyfta som bara tycks vidgas. Andra har beskrivit förhållandet som ett vetenskapskrig: naturvetare som kritiserar sociologer och samhällsvetare för att vara ideologiskt färgade och blinda för vetenskapliga fakta. Humanister som vänder sig mot vad man betraktar som naturvetarnas sammanblandning av vetenskap och förnuft.Det handlar om synen på vetenskap men i förlängningen också om synen på världen och människan, i Filosofiska rummet: Vetenskapskriget, med pedagogen Mina O ´Dowd, biologen Christer Löfstedt och idéhistorikern Svante Nordin. Programledare är Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist.