Sydsamiska

10 min

Daaletje jïh siebriedahkesaernieh Åarjelsaemiengïelesne / I Åarjelsaemien hör du aktualitets och samhällsbevakning på sydsamiska.

Musik som spelats i avsnittet

  • 06.50
    Cantus - Fjellheim: Vuelie
    Cantus
    Vuelie
    Etikett: Universal Music Ireland Ltd.