Att lyssna i tro

13 min
Gudstjänst från Botkyrka kyrka, med Beatrice Lönnqvist och Botkyrka Motettkör.

Jesus sade igen: ”Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike!
Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike.”De blev ännu mer förskräckta och sade till varandra: ”Vem kan då bli räddad?”
Jesus såg på dem och sade: ”För människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt.”

På ett vis säger Jesus samma sak som Mose. Lyssna till din röst – det är Guds kallelse. Lita till Gud – det är din kallelse.
Men Jesus säger inte att det är lika för oss alla, utan att det kan ta sig olika uttryck.
För oss finns det tröst och hopp i de orden.

 

Medverkande:


Beatrice Lönnqvist, präst
Sema Teymur, kyrkvärd
Boris Granath, kyrkvärd
Botkyrka Motettkör under ledning av Elisabeth Haag.
Elisabeth Edström, organist
Hanna Wiklund, violin
Johannes Jacobsson, violin
Markus Eriksson Junby, cello

Texter:


5 Mosebok 30:11-16
Jakob 2:8-13
Markus 10:17-27

Musik:


Sv Ps 776 Morgon och afton (P Harling)
Sv Ps 657 Alla dina ord är ande och liv (A Ekenberg)
Herre till himmelen sträcker sig din nåd (B Chilcott)
Sv Ps 26 Tränger i dolda djupen ned (L M Lindeman, N Beskow)
Under din hand, Herre (G Strandsjö)
Sonata F-dur, Larghetto (J Dismas Zelenka)
Kan det va' så lätt (A Hambe, H Kennemark)
God Be In My Head (A Carter)
Jesus är min fröjd och glädje (J. S. Bach)

Producent Katarina Josephsson
Tekniker Björn Söderholm, May-Britt Rylander
liv@sverigesradio.se

Musik som spelats i avsnittet

 • 11.04
  Församlingssång, Elisabeth Edström Orgel, Hanna Wiklund Violin, Johannes Jacobsson Violin, Markus Eriksson Junby Cello - Morgon och afton
  Kompositör: Per Harling
 • 11.08
  Botkyrka Motettkör, Dirigent Elisabeth Haag, Hanna Wiklund Violin, Johannes Jacobsson Violin, Markus Eriksson Junby Cello - Alla dina ord är ande och liv
  Kompositör: Anders Ekenberg
 • 11.16
  Botkyrka Motettkör, Dirigent Elisabeth Haag, Elisabeth Edström, Flygel - Herre till himmelen sträcker sig din nåd
  Kompositör: Bob Chilcott
 • 11.22
  Församlingssång, Elisabeth Edström Orgel - Tränger i dolda djupen ner
  Kompositör: L M Lindeman
 • 11.29
  Botkyrka Motettkör, Elisabeth Haag, Dirigent, Elisabeth Edström, Piano - Under din hand, Herre
  Kompositör: Göte Strandsjö
 • 11.39
  Jan Dismas Zelenka - Sonata F-dur, Larghetto
  Hanna Wiklund Violin, Johannes Jacobsson Violin, Markus Eriksson Junby Cello, Elisabeth Haag Orgel
 • 11.45
  Botkyrka Motettkör, Elisabeth Haag Dirigent, Elisabeth Edström Orgel, Hanna Wiklund Violin, Johannes Jacobsson Violin, Markus Eriksson Junby Cello - Kan det va så lätt
  Kompositör: Trad
 • 11.50
  Andrew Carter - God Be In My Head
  Botkyrka Motettkör, Elisabeth Haag Dirigent
 • 11.56
  Johann Sebastian Bach - Jesus är min fröjd och glädje
  Botkyrka Motettkör, Elisabeth Haag Dirigent, Elisabeth Edström Orgel, Hanna Wiklund Violin, Johannes Jacobsson Violin, Markus Eriksson Junby Cello