Året var 1989 – så blev Satansverserna startpunkt för globala hot mot författare

15 min
Salman Rushdies roman ”Satansverserna” ledde inte bara till dödshot, mord och mordförsök – boken blev också en brytpunkt för yttrandefriheten i ett större perspektiv.

Några månader efter att romanen släppts utfärdades en fatwa över Rushdie, av Irans dåvarande stora andlige ledare Khomeini.

Med det tydliga uppmaningen till den muslimska världen: författaren och alla som arbetat med den blasfemiska boken får och ska mördas.

Men vad exakt var det egentligen som väckte så ont blod hos den iranska ledaren? Och på vilket sätt blev Rushdie-konflikten en brytpunkt för yttrandefriheten?