Utvisning, medicinbrist, skallgång

30 min
Ring P1 från Luleå om bland annat utvisningar och barnkonventionen, brist på mediciner och att Missing people fick utökade befogenheter för en skallgång. Programledare: Tova Nilsson