Killbaciller, soj kodo?

4:06 min
Mimmi, Gabriel thaj e Stephanie vorbin pa kasave bajura khaj vorbin e chavora khaj phiren ande skola. Socialne medi thaj bacillura. Mimmi thaj lake amala.