Barnen som inte lär sig svenska (R)

Här finns inget ljud
Varför kan inte elever födda i Sverige tillräcklig svenska för att klara skolan? Vi hör om skolbarn som har ett språk på 3-4-åringsnivå. De hamnar i ett underläge från början, säger en lärare.

Hur ska det gå för barnen som växer upp i så segregerade miljöer att de nästan aldrig kommer i kontakt med svenska språket? Vi möter lärare och forskare som oroas över att eleverna kan väldigt lite svenska trots att de är andra och ibland tredje generationen i Sverige.

Det här programmet inleder en programserie om barnen som inte lär sig svenska. Vi har mött elever, lärare och forskare som beskriver hur svårt det kan vara även för barn som är födda i Sverige, att tillägna sig en svenska i skolan som kommer att fungera väl i skola och arbetsliv, när de växer upp i segregerade miljöer och knappt har några skolkamrater alls med svenska som modersmål.

I programmet hörs: Nevenka Roksadic, specialpedagog Lillholmsskolan, Anders Trumberg, doktor i kulturgeografi Örebro universitet, Laid Boakaz, lektor och forskare i interkulturell pedagogik Malmö universitet, Ketty Andersson, logoped forskare Lund universitet.

Programmet är en repris från 11 november i år.