David Batra förlovar sig med hela Centerpartiet

29 min
Hans Rosenfeldt och en pratglad panel.

OBS!
Det här programmet utgick den 12 oktober p g a ett nyinsatt minnesprogram om Sara Danius. Det sändes dock på repristiderna, och det ligger på hemsidan och i SR Play, vilket kan vara en anledning att du kanske redan hört det.

I panelen: Pia Johansson, David Batra, Babben Larsson och Eric Stern.

För musiken står som vanligt Enmanzbandet Erland för, d v s
Erland von Heijne.

Teknik och redigering:
Elvira Björnfot