Klartext - nyheter på ett enklare sätt

Här finns inget ljud
Gyril Rintamaa har ofta stannat hemma från gymnasiesärskolan. Familjen tycker att lärarna gör för lite för att anpassa skolan efter Gyrils behov. Vi berättar också om bränderna i Australien.

En annan nyhet är att en man med funktionsnedsättning blev misshandlad av unga män i sitt eget hem.