Vad händer när välfärden får gå med vinst?

20 min

De senaste 20 åren har svensk välfärd förändrats i grunden. Att vi låter privata företag driva skattefinansierad skolverksamhet med vinst gör Sverige närmast världsunikt. I det här är sista programmet i Vetandets Världs serie om den ekonomiska vetenskapen ska vi gräva djupare i frågan om vinster i välfärden.

Förespråkarna för den privatiserade välfärden menar att kostnadseffektivitet och ökad valfrihet för individen leder till ett bättre samhälle. Men på den nya svenska välfärdsmarknaden är det inte den som väljer som betalar, utan allmänheten.

Vissa forskare pekar på att individens valfrihet kan gå stick i stäv med det som är bäst för samhället och att det finns risk för att vinstdrivande privata aktörer ger oss dålig valuta för skattepengarna.

Medverkande:

Henrik Jordhal är docent i nationalekonomi vid Institutet för näringslivsforskning, IFN, och forskar på skattefinansierade tjänster.

Joacim Tåg, doktor i nationalekonomi vid Institutet för näringslivsforskning, IFN, forskar kring riskkapitalbolagenen och dess effekter i samhället.

Jonas Vlachos, biträdande professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet

Anne-Marie Pålsson, docent i nationalekonomi vid ekonomihögskolan i Lund

Berit Hallin, boende på äldreboendet Attendo Kungshamn

Henrik Borelius, vd och koncernchef Attendo som ägs av riskkapitalbolaget Ikinvest.

Ulf Mattsson, styrelseordförande Sveriges största friskoleföretag Academedia och industriell rådgivare åt riskkapitalbolaget EQT som äger Academedia.