Bo Forsberg - Det skulle kunnat ha varit jag

4:02 min
– Varför föddes jag i ett land där jag har vad jag över huvud taget kan tänka mig jämför med många miljoner människor i denna värld?

Bo Forsberg har en livs lång erfarenhet av internationellt utvecklingsarbete för demokrati och respekten för mänskliga rättigheter. Är idag vid sidan av föreläsningsserier och debatter, ordförande för Förbundet Kristen humanism, ledamot i Radiohjälpens styrelse och organisationen Initiativ Kambodja.