قانون "ممنوعیت ورود دزدان سابقه‌دار"، مدرسه‌ای تحت نفوذ افراطی گری، دگرباشان جنسی از امنیت کمتری برخوردارند، چند قانون جدید از سال آینده

2:22 min
خلاصه خبرهای امروز بخش فارسی - دری رادیو سوئد را اینجا بشنوید.