اظهار تاسف پلیس نُربوُتّن- احتمال افزایش بهای بنزین- کمک سازمان دولا به زنان باردار تازه‌وارد- پرداخت غرامت توسط ایکیا

1:57 min
خلاسه‌ی خبرهای امروز