Månadens diktare: Leif Holmstrand

4:30 min
Dikt: "Passiva ärkeänglar" Uppläsning: Leif Holmstrand

Diktsamling: "Herrarna och djuren" (Bonniers, 2020)

MUSIK: Ralph Towner, Gary Peacock: Opalesque

EXEKUTÖR Ralph Towner, gitarr, Gary Peacock, kontrabas