ویروس کرونا به سویدن رسید، گفتگو مدیر جشنواره یوتبوری، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و گفتگو با یک فیلمساز

2:31 min
خلاصه اخبار روز را از اینجا بشنوید.