Coronaviruset tycks nu finnas i två varianter

20 min
Nu beskrivs två olika former av det nya coronaviruset. Vad betyder det för spridningen? Och vad kan det innebära att barn inte bli sjuka av viruset lika ofta som vuxna?

Vi hör också om gamla mediciner som testas mot det nya coronaviruset. En malariamedicin, en HIV-medicin och en som provats mot ebola testas nu mot det nya coronaviruset. Varför skulle det fungera?

Chefen för infektionskliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, Fredrik Sund, och virologiprofessorn Tomas Bergström vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, hörs i sändningen om coronaviruset och hur det kan stoppas.