زمان بازداشت مرد ایرانی تمدید شد؛ حضور جوانان افغان در پارلمان جوانان سویدن؛ انصراف اوله اندرشون از نامزدی پست رهبری حزب چپ و چند خبر دیگر

2:33 min
خلاصه اخبار را از اینجا بشنوید.