نخستین افامت دائم بر اساس قانون جیمناسیت، ورزشکار سویدنی رکورد جهانی را شکست، پیشبینی افزایش شمار پناهجویان و چند خبر دیگر

2:46 min
خلاصه اخبار روز را از اینجا بشنوید.