آمادگی برای ورود ۷۰ زن و کودک سوئدی از سوریه- بازنگری سیاست موادمخدر سوئد- پیشنهاد هیئت ارزیابی مدارک- نوشی دادگستر، تنها نامزد رهبری حزب چپ

2:32 min
خلاصه‌ی خبرهای امروز