خلاصه رویدادهای روز

2:42 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن