Ett avsnitt från Vetandets värld
20 min
Cannabis dubbelt starkare idag än på 1970-talet
Tor 31 jan 2013 kl 12:10
Cannabis är en olaglig drog som är narkotikaklassad i Sverige. Ändå ifrågasätter många om den är så farlig för hälsan som det påstås. Saken kompliceras av att koncentrationen av drogens berusningsämne... varierar. Helt klart är dock att den har den ökat, i grova drag med det dubbla sedan hippietiden på 70-talet. Vetandets värld redovisar forskningsläget idag.

Media rapporterar ofta om ökad användning av hasch och marijuana bland ungdomar. Men inget tyder på att det stämmer, säger Joakim Strandberg som är utredare vid Statens folkhälsoinstitut. Att polisen beslagtar mer av drogen eller att drogen finns mer tillgänglig ute på gatan är inte detsamma som att fler använder den.

Hur farligt är cannabis? Vad visar forskningen? En inte helt tydlig bild växer fram, när man studerar den statistik som finns. Svaret beror av  hur hög grad av berusningsämnet THC (delta-9-tetrahydrocannabinol) som förekommer i cannabis, vilket kan variera från produkt till produkt.

De undersökningar och jämförelser som redovisas av Statens folkhälsoinstitut visar i grova drag att halterna fördubblats de senaste decennierna, om man jämför med cannabis på hippietiden. Det måste man ta hänsyn till när man bedömer farligheten, menar Fred Nyberg, forskare i drogberoende vid Uppsala Universitet. Det är också stora skillnader i berusningshalten om man jämför marijuana och hasch (hasch är starkare).

Risken att utveckla ett cannabisberoende är en eller ett par procent om man ser gruppen som prövat på någon enstaka gång. Men hör man till gruppen regelbundna brukare är risken betydligt större, enligt Fred Nyberg.

THC liknar det kroppsegna ämnet anandamid och binder vid samma receptorer i hjärnan som skickar vidare elektriska signaler och ger känslor av eufori och lugn. Ämnet THC  återfinns i de nya medicinerna vid den neurologiska sjukdomen MS. Att THC godkänts av läkemedelsverket kan inte tas till intäkt för att använda cannabis, menar Fred Nyberg. Koncentrationerna är betydligt mindre i läkemedlen och stora doser vid rökning har visat sig kunna leda till psykiska besvär och sjukdom. Det finns en koppling till depression och schizofreni.

Läs mer i rapporterna från Statens Folkhälsoinstitut: Skador av hasch och marijuana - en genomgång av vetenskapliga studier publicerade till och mer år 2008 (2008); Narkotikan i Sverige: Metoder för förebyggande arbete - en kunskapsöversikt (20o8)

Reportaget sändes första gången den 27/8 2012.

Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".