اداره صحت عامه: ساکنان استکهلم از خانه کار کنند؛ بسته حمایتی دولت از بخش خصوصی و کارفرماها؛ افت بازار سهام و نگرانی از سقوط بازارکار

2:40 min
خلاصه اخبار روز را از اینجا بشنوید.