پرداخت کمک‌هزینه به پدر و مادرها- توقف اخراج پناهجویان افغان- ناموفق بودن اجرای سیاست اخراج پناهجویان

2:30 min
خلاصه خبرها و گزارش‌های امروز