به دلیل کرونا دادگاه‌ها تشکیل نمی‌شوند- توصیه می‌شود در خانه بمانید- تاثیر کرونا بر مراسم نوروزی

2:51 min
خلاصه‌ ی خبرها و گزارش‌های امروز

به دلیل کرونا دادگاه‌ها تشکیل نمی‌شوند- توصیه می‌شود در خانه بمانید- تاثیر کرونا بر مراسم نوروزی