Koreografen Björn Säfsten på Skånes Dansteater: Att tänka med kroppen - om dans och filosofi

39 min
Att tänka med kroppen - om dans och filosofi. Samtal inför publik på Skånes Dansteater med koreografen Björn Säfsten, filosofen Per Nilsson och konstprofessorn Gertrud Sandqvist. Programledare är Lars Mogensen.

 
En filosof och en koreograf gör dansföreställningar tillsammans, samtidigt som de forskar kring dansens förmåga att uttrycka och behandla tankestoff. Det kan handla om språkets våld mot kroppen eller om dansens poetiska förmåga att överskrida gränser och utmana förståelsegrunder.

I ett möte inför publik på Skånes Dansteater i Malmö samtalar filosofen Per Nilsson och koreografen Björn Säfsten med konstprofessorn Gertrud Sandqvist om dans som ett sätt att tänka med kroppen.

Programledare är Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist.