Lars Krantz

4:28 min
Lars Krantz, biodynamisk trädgårdsmästare, är idag verksam vid Wij Trädgårdar i Ockelbo. Dessförinnan initiativtagare till och trädgårdsmästare vid Rosendals Trädgård på Djurgården i Stockholm. Har skrivit 4 böcker kring ämnet trädgård. Föreläser och undervisar. Privata och offentliga design- och gestaltningsuppdrag. Leder trädgårdsresor för grupper runt om i Europa. Lever ständigt med frågan hur trädgården kan bidra till att vi blir den vi ännu inte lyckats bli.