Växthus på höjden föder ökande stadsbefolkning

19 min
Världens befolkning växer och allt fler bor i städer. Enligt FN kommer 80 procent av världens befolkning att vara stadsbor år 2050. Och alla måste ha mat. För att tillgodose efterfrågan på mat i storstäderna arbetar forskare och företag nu med att utveckla metoder för odling i höghus. Det skiljer sig en hel del från den stadsodling som redan finns på hustak och innegårdar.

Ett svenskt företag har utvecklat en speciell teknik för att odla grönsaker i ett över 40 meter högt hus. Grönsakerna färdas på ett transportband från botten till toppen av huset och ner igen, för att alla plantor ska få lika mycket solljus. Tack vare höjden blir odlingsytan flera gånger större än i ett vanligt, lågt växthus.